DátumNázov/Hernepoznámkyinformácie
4 – 6.6.2015Medzinárodný turnaj bowlingu – Berlín (Nemecko)
Prihlášky do 30.marec 2014!
webstránkypropozície
13 – 15.8.20151.Medzinárodný turnaj bowlingu – Brusel (Belgicko)
24 – 27.3.20161.Medzinárodný turnaj bowlingu – Brno (Česko)
13 – 15.5.2016.Medzinárodný turnaj bowlingu – Wien (Rakúsko)
Prihlášky do 30.november 2015!
webstránkyPropozícia
13 – 16.4.20173.Medzinárodnýturnajbowlingu – Praha (Česko)webstránkyPropozícia